รับถ่ายภาพงานแต่งงาน


ถ่ายภาพงานแต่งงาน พร้อมชุดไฟต่อเนื่อง และไฟหน้าซุ้ม ด้วยช่างภาพอย่างน้อย 2 คน ที่จะเริ่มเก็บภาพตั้งแต่แต่งหน้า แต่งตัว เก็บรายละเอียดต่างๆ

ตั้งแต่เริ่มพิธี ไปจนจบพิธี สำหรับงานแต่งงาน โดยช่างภาพหลัก และช่างภาพแคนดิด ลูกค้าจะได้ภาพงานแต่งงานที่หลากหลาย และครบถ้วน 


รายละเอียดลักษณะงาน

งานแต่ง เช้า - เก็บภาพพิธีช่วงเช้า ไปจนถึงจบพิธีในช่วงเที่ยง

งานแต่ง เช้า-บ่าย - เก็บภาพพิธีช่วงเช้า ไปจนถึงจบพิธีในช่วงเที่ยง และงานเลี้ยงในตอนบ่าย

งานแต่ง เย็น - เก็บภาพทุกลำดับพิธี พร้อมอุปกรณ์ชุดไฟหน้าซุ้ม


[กลับไป]